บริการของเรา

– ให้คำปรึกษา ในการวางแผนการ ซ่อมแซมและการต่อเติม และมีบริการขอสินเชื่อให้กับลูกค้า
– ให้ คำปรึกษา ในด้านการต่อเติม การรบริการ และความเอาใจใส่ต่อลูกค้า งานเล็ก งานใหญ่ๆและรับประกันคุณภาพ แม้แต่งานเล็กๆ เราก็ให้บริการ กระเบื้องแผ่นเดียวเราก็รับ บริการของเรา ให้บริการ ต่อเติม ซ่อมแซม งานก่อสร้างทุกประเภท ต่อเติม และซ่อมแซม
– ให้คำปรึกษาในการวางแผนการก่อสร้าง การซ่อมแซม การต่อเติมการปูกระเบื้องห้องครัว ห้องน้ำ ติดตั้งสุขภัณฑ์  และพื้นบ้านหลังคา รั่ว ซ่อมบ้าน ต่อเติมบ้าน รับสร้างบ้าน ปรับปรุงบ้าน ซ่อมแซมอาคาร ต่อเติมอาคาร อาคารร้าว โครงสร้างร้าว หลังคารั่ว ซ่อมบ้าน ต่อเติมบ้าน รับสร้างบ้าน ปรับปรุงบ้าน ซ่อมแซมอาคาร ต่อเติมอาคาร อาคารร้าว โครงสร้างร้าว รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม งานกระเบื้อง ปูน ก่อฉาบ ทาสี ไฟฟ้า ประปา ฝ้า กั้นห้องผนังเบาอาคาร,ส่วนต่อเติม,ทาสี,ต่อเติมบ้าน,ซ่อมบ้านที่เสียหาย,รับ ปรึกษาปัญหาเรื่อง การซ่อมบ้าน,ซ่อมบ้านร้าว, ซ่อมผนังร้าว,ซ่อมบ้านเอียง,ซ่อมบ้านทรุด,ช่างซ่อมบ้าน, ซ่อมหลังคา, ต่อเติมบ้าน, บ้านและสวน, รับทาสี, รับทาสีบ้าน,ช่าง รับ เหมา ปู กระเบื้อง, กู้เงินซ่อมบ้าน, ซ่อมประตูบ้าน,รับ ต่อ เติม บ้าน ค่ะ,รับซ่อมแซมต่อเติมบ้าน, ต่อ เติม บ้าน ค่ะ, ราคา รับ เดินสายไฟ, ราคา รับ ปู กระเบื้อง